Władze gminy

Anita Galant

Anita Galant

Wójt Gminy Smętowo Graniczne

tel. 608-548-794 / (58) 56-19-033
wojt@smetowograniczne.pl

Dyżur Wójta. W celu umówienia spotkania wymagany jest wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny z Sekretariatem Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym.
Dyżur w godzinach popołudniowych odbywa się w środy.
Jerzy Scharmach

Jerzy Scharmach

Rafał Libiszewski

Małgorzata Czarnecka

Małgorzata Czarnecka

Wójt Gminy Smętowo Graniczne odbywa dyżur również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Kościelnej Jani. Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.