Urząd Stanu Cywilnego i Stanowisko Spraw Obywatels

Marlena Koksa

Honorata Kłosińska

Inspektor ds. obywatelskich

tel. (58) 56-19- 047
rdo@smetowograniczne.pl

Stanowisko Spraw Obywatelskich
Wejście C
Do zadań Stanowiska Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należą:
  • Rejestrację urodzeń, zgonów i ślubów w aktach stanu cywilnego,
  • Ewidencję ludności,
  • Wydawanie dowodów osobistych,
  • Prowadzenie rejestracji dla celów obronności państwa.