Referat Spraw Społecznych i Promocji

Agata Ziorkiewicz-Knop

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Promocji należy:
 • Współdziałanie z organizacjami.
 • Upowszechnianie kultury.
 • Imprezy kulturalne i masowe.
 • Zbiórki publiczne.
 • Współdziałanie z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi.
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi realizującymi w imieniu Urzędu zadania społeczne.
 • Promocja Gminy.
 • Informacje o bieżących sprawach Gminy.
 • Współdziałanie z organizacjami w zakresie promocji.
 • Skład oraz opracowanie magazynu gminnego.
 • Prowadzenie strony internetowej gminy.