Referat spraw finansowych

Małgorzata Czarnecka

Małgorzata Czarnecka

Katarzyna Makowska  

Justyna Kinder

Kamilla Markowska

księgowość podatkowa, wymiar podatku od środków transportowych

tel. (58) 56-19-033, wew. 14
wymiar@smetowograniczne.pl

Pokój nr 18

Emilia Mazur

Kamilla Grzyb

Do zadań Referatu  Spraw Finansowych należy:
  • Prowadzenie spraw finansowo- budżetowych
  • Prowadzenie rachunkowości,
  • Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych,
  • Podatki, opłaty i należności cywilno – prawne,
  • Nadzór nad wydatkami środków finansowych.