Referat inwestycji i gospodarki przestrzennej

Jerzy Scharmach

Jerzy Scharmach

Monika Garsztka

Sylwia Gajewska

Małgorzata Torłop

Katarzyna Serocka-Chrzanowska

Grzegorz Borczyk

Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej należy:
 • planowanie przestrzenne,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona przyrody,
 • informacja o środowisku,
 • ochrona gruntów rolnych,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona zabytków,
 • nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • zarządzanie drogami gminnymi,
 • administrowanie oświetleniem dróg i placów publicznych,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,
 • ochrona zwierząt,
 • gospodarka wodna.