Referat gospodarki komunalnej

Małgorzata Droszkowska

Piotr Kwiatkowski

Jerzy Kamiński

Inkasent

tel. 883-348-909

Marek Kruczyński

Konserwator hydroforni

tel. 600-345-656

Krzysztof Karcz

Konserwator hydroforni

tel. 883-348-897

Marian Sulkowski

Konserwator hydroforni

tel. 609-169-629

Łukasz Wiśniewski

Konserwator oczyszczalni

tel. 883 - 348 -954
Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należą:
  • Sprawy związane z wodomierzami i awariami (uzyskanie informacji, zgłaszanie awarii).
  • Zmiana umowy na wodę i ścieki lub zawarcie nowej umowy.
  • Rozliczenie stanu wodomierza (sprawy związane z fakturami za wodę i ścieki).
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Uzgadnianie montażu wodomierzy.
  • Uzgadnianie projektów w/w przyłączy.
  • Sprawy związane z wywozem odpadów komunalnych i harmonogramem.
  • Zmiana deklaracji opłat za śmieci (pomoc w wypełnieniu deklaracji).
  • Sprawy związane z pojemnikami lub workami (big bag) na gruz.