Obiekty przyrodnicze

POMNIKI PRZYRODY

Wykaz pomników przyrody w Gminie Smętowo Graniczne

 

 Nr   Przedmiot ochrony Obwód Wysokość Wiek Położenie
1 Buk pospolity 430 Ponad 20 300 Droga powiatowa Leśna Jania- Przewodnik
2 Lipa  drobnolistna 405 21 200 Smętowo Graniczne, droga gminna, ul. Starogardzka
3 Dąb szypułkowy 344 25 200 Kopytkowo park
Dąb szypułkowy 358 25 200 Kopytkowo park
Sosna wejmutka 260 30 200 Kopytkowo park
4 Grupa drzew (8 sztuk) 382 23 Ok.200 Leśna Jania park
Dąb szypułkowy 382 28 Ok.200 Leśna Jania park
5 Buk pospolity 354 25 Ok.200 Leśna Jania park
Buk pospolity 330 25 Ok.200 Leśna Jania park
Świerk pospolity 344 30 Ok.200 Leśna Jania park
6 Kasztanowiec biały 468 28 200 Rynkówka park
7 Lipa drobnolistna 547 35 bd Rynkówka park
8 Sosna wejmutka 340 28 bd Rynkówka park
9 Grab pospolity 237 22 bd Rynkówka park
10 Buk zwyczajny 350 25 bd Rynkówka park
11 Dąb 380 26 170 Stara Jania, oddział 190g, własność Nadleśnictwo Lubichowo- uchwała Rady Gminy Smętowo Graniczne z 18.10.2007 r.
12 Dąb 630 25 200 Stara Jania, oddział 205a, własność Nadleśnictwo Lubichowo- uchwała Rady Gminy Smętowo Graniczne z 18.10.2007 r.