Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Smętowo Graniczne -TUTAJ
 
 Wykaz przedsiębiorstw zajmujących się prowadzeniem usług odbioru, transportu, unieszkodliwiania oraz odzysku odpadów - TUTAJ