Program współpracy 2017 - Konsultacje


    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 17 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne informujemy, iż konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie: od 21.10.2016 do 03.11.2016r.

   Ustalono, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii w wersji elektronicznej i papierowej. Uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje stanowiska na formularzu, stanowiącym załącznik do ww zarządzenia.

   Wypełnione formularze należy składać do dnia 03.11.2016r.:
a) na adres poczty elektronicznej: ug@smetowograniczne.pl,
b) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83 – 230 Smętowo Graniczne
c) pocztą na adres: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10,
83 – 230 Smętowo Graniczne (decyduje data wpływu).