Do roku 2014

Aktualne inwestycje

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne w Gminie Smętowo Graniczne”
czytaj więcej

Budowa ul. Kosznickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smętowie Granicznym

Od dnia 15 lipca 2014 roku rozpoczęły się prace budowlane związane   z realizacją inwestycji pn.  „Budowa drogi gminnej ul. Kosznickiego”. W 2013 r. w ramach zadania została przebudowana sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Prace związane   z realizacją w/w inwestycji będą polegały na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 245006G – ul. Kosznickiego na odcinku 1134,52 mb. W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik i zjazdy z kostki betonowej oraz utwardzenie bitumiczne drogi na szerokości 5m wraz z wykonaniem podbudowy i ułożeniem krawężników
czytaj więcej

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Lipowa i ul. Wałowa

Dnia 22 lipca została podpisana umowa na wykonanie zadania pn „Rozbudowa sieci wodociągowej  w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Lipowa i ul. Wałowa „. Wykonawcą robót, który w drodze przetargu przedstawił najkorzystniejszą ofertę jest firma „INSTAL” Hurt-Detal Landowski Andrzej z Lubichowa.
czytaj więcej

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gmina Smętowo Graniczne

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gm. Smętowo Graniczne realizowana jest w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 5, Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-003/09-00). 
czytaj więcej

Inwestycje z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

czytaj więcej