Zarządzanie drogami


Zarządcą na podstawie art. 19 ust. 2 ptk 4 cytowanej ustawy jest:

Wójt Gminy Smętowo Graniczne

ul. Dworcowa 10

83-230 Smętowo Graniczne

Tel. (58) 56 19 033

email: ug@smetowograniczne.pl

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy wykonującą zadania zarządcy jest:

Sławomir Głąb - Podinspektor ds. dróg, łowiectwa, rolnictwa i leśnictwa

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY W SEZONIE 2015/2016