Podatki i opłaty lokalne

Wysokość podatków i opłat lokalnych.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018-2021