Oświata i edukacja

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych jest zadaniem własnym gminy.
Gmina Smętowo Graniczne będąc organem przewodzącym prowadzi następujące jednostki oświaty:

I.  Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

ul. Gdańska 23
83-230 Smętowo Graniczne
Regon: 190957220
NIP: 5922221539
Tel. (58) 56-19-028
email: sekretariat@szkolasmetowo.edu.pl
Dyrektor: Katarzyna Żabicka - Omelianowicz

II. Samorządowe Przedszkole

ul. Brzozowa 3
83-230 Smętowo Graniczne
Regon: 190582687
NIP: 5921616454
Tel. (58) 56-19-118
email: przedszkole.smetowo@wp.pl
Dyrektor: Dorota Chyła

III. Szkoła Podstawowa w Kamionce

Kamionka 11
83-230 Smętowo Graniczne
Regon: 190957101
NIP: 5922221522
Tel. ( 58) 582-18-67
email: psp.kamionka@wp.pl
Dyrektor: Jolanta Kaszubowska

IV. Szkoła Podstawowa w Kopytkowie

Kopytkowo 18
83-230 Smętowo Graniczne
Regon: 190957199
NIP: 5922221516
Tel. (58) 56-19-466
email: pspkopytkowo@op.pl
Dyrektor: Dorota Maszner

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem powiatu.
Powiat Starogardzki jako organ przewodzący prowadzi na terenie gminy:

I.  Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej
ul. Gdańska 21
83-230 Smętowo Graniczne
Tel. (58) 56-19-041
email: zsgz_smetowo@wp.pl
Dyrektor: Tomasz Piechowski

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nadzór pedagogiczny nad jednostkami oświaty sprawuje:
Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdańsk
Tel. (58) 307 73 89
Fax: (58) 301 80 23
www.kuratorium.gda.pl
przy udziale jednostki terenowej:

Delegatura Kuratorium Oświaty i Wychowania
ul. Gdańska 2a
83-110 Tczew
Tel. (58) 531-16-12
email: tczew@kuratorium.gda.pl
 

Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dotację na zadanie pn.: „My, GLOBALNI, za klimat odpowiedzialni !”
Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie..
Pozyskane dofinansowania
Ogłoszenie o wyniku w otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu
Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu