Łowiectwo

Funkcjonowanie obwodów łowieckich reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie:

- art. 23 ust. 1. ustawy ” Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciagłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie miejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa”

i art.27 ust. 1 ” podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały”.

Podział Województwa pomorskiego na okręgi łowieckie reguluje uchwała nr 380/XIX/12 Sejmiku Województwa pomorskiego dnia 28 maja 2012r. w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie.

Dzierżawy obwodów łowieckich kołom łowieckim Polskiego Związku łowieckiego dokonuje:

1. Dla obwodów polnych, Starosta Starogardzki.
2. Dla obwodów leśnych regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Gdańsku na podstawie  przepisów art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. Prawo łowieckie.


OBWODY I KOŁA ŁOWIECKIE Z PRZYNALEŻNYMI MIEJSCOWOŚCIAMI Z TERENU GMINUObwody i koła łowieckie z przynależnymi miejscowościami z terenu gminy
 

Informacja w sprawie zmiany postępowania w zakresie szacowania szkod łowieckich i ich rozliczania
Nowe dane adresowe Koła Łowieckiego Knieja
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego
Informacja nt. przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu