Informacja o składaniu wniosków

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nabór rozpoczął się 19.09.2018r. w razie szczegółowych pytań odpowiedzi udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku:
- telefon: 58 743 18 20
- telefon: 58 743 18 21
- e-mail: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl
Więcej informacji pod dostępnym linkiem https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon