Ogólne

Sołtys:
Mieczysław Chmura


Rada Sołecka:

Klimek Marian
Zieliński Jerzy
Nowicki Andrzej
Kosieniak Janusz