Ogólne

Sołtys:
Stanisław Labon


Rada Sołecka:

Damrath Piotr
Kleina Medard
Maliński Józef
Wąsik WiesławaWarte odwiedzenia:

Gotycki kościół, o potężnej, czterokondygnacyjnej wieży obronnej p/w Trójcy Świętej


Z kart historii:

   Historia archeologii sięga tu czasów epoki neolitu poprzez epokę brązu 1900 650 p.n.e. i zachowuje ciągłość w epoce żelaza i okresie wpływów rzymskich do IV w. W źródłach pisanych rzeczka Jana (obecnie Janka), od której wzięły swą nazwę trzy istniejące obecnie wsie: Stara, Leśna i Kościelna Jania, występuje po raz pierwszy w dokumencie Mściwoja II z 1274 r. Pierwotnie stanowiły one jeden kompleks dóbr pod nazwą Jania (Jene). Trzy odrębne wsie Jania znane są dopiero od 1402 r. W Kościelnej Jani na dużą uwagę zasługuje kościół, o potężnej, czterokondygnacyjnej wieży obronnej, o skromnym wnętrzu z tablicą pamiątkową z 1622 roku ku czci Piotra Kostki, który zakończył budowę świątyni. Na murze zewnętrznym kościoła znajduje się tablica pamiątkowa ku czci ks. Ambrożego Lewandowskiego, zamordowanego przez hitlerowców w 1939 roku. W podziemiu kościoła znajdują się prawdopodobnie prochy Jana z Jani. Około 500 m na wschód od kościoła znajdują się resztki fundamentów (podpiwniczeń) murowanego zamku gotyckiego z XIV-XV w. W okolicznych lasach, oprócz Jana z Jani i innych właścicieli dóbr Jańskich, często polował także Jan III Sobieski, który był także starostą gniewskim o obok zamku w Gniewie wybudował dla swojej Marysieńki, do dzisiaj stojący i niezwykle urokliwy pałac.