Ogólne

Sołtys:
Iwona Świderska


Rada Sołecka:

Landowski Tomasz
Chyła Beata
Kirszenstein Agnieszka
Muszyńska JolantaZ kart historii:

Pierwsze informacje archeologiczne związane z istnieniem osady na terenie wsi Kopytkowo pochodzą z okresu wczesnego i późnego średniowiecza. Na X – XI w. datowany jest odkryty tutaj skarb monet polskich, czeskich, niemieckich, duńskich, angielskich i arabskich. Znalezisko poświadcza rozwiniętą bogatą wymianę handlową i krzyżowanie się w pobliżu interesującej nas osady szlaków handlowych biegnących z kierunku północy, południa i zachodu.
Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1290 r. kiedy to 26 III książę Mściwój w Gdańsku nadał wieś Kopytkowo braciom Dywanowi i Przybysławowi z powinnościami i prawem kopania (wydobycia) każdego rodzaju metali z wyjątkiem złota, dzieląc się z księciem po połowie. Otrzymali także prawo sprawowania sądów dużych i małych.
W 1810 r. Kopytkowo znalazło się w rękach przybyłej z Malborka rodziny von Plehnów. Plehnowie byli właścicielami majątku w Kopytkowie do 1945 r. W czasie okupacji w piwnicach ich pałacu za zgodą właścicieli mieścił się areszt, w którym przetrzymywano, torturowano i zabijano mieszkańców okolicznych wiosek. Plehnowie uciekli na krótko przed wyzwoleniem wsi, tj. przed 20 II 1945 r. Rodową siedzibę przejął Skarb Państwa a z majątku powstało w 1949 r. Państwowe Gospodarstwo Rolne, które istniało do początku lat 90-tych XX w. Dziś to duża wieś kociewska, w pobliżu której znajduje się węzeł drogowy Kopytkowo Autostrady A1 z DW231, co stanowi niezwykle ważny aspekt w rozwoju wsi jak i gminy.