Ogólne

Sołtys: Grzegorz Błażek

Rada Sołecka:


Buławski Mariusz
Kopicka Danuta
Buklewski Ludwik
Pliszka GabrielaZ kart historii:

Zasiedlenie tych terenów datuje się na okres paleolitu lub wczesnego mezolitu tj. ok. 8200 lat p.n.e. W latach 1998-2000 znaleziony został w Kamionce, podczas ratowniczych badań archeologicznych w obrębie autostrady A1, krzemienny rdzeń związany z kulturą świderską. Kamionka to kolejna wieś na tych terenach, której powstanie związane jest z Zakonem Krzyżackim. Językoznawcy wywodzą nazwę wsi od kupy kamieni czy od kamienistej gleby tegoż terenu. Dziś możemy tu podziwiać pochodzący z końca XX w Kościół pod wezwaniem Andrzeja Boboli oraz niezwykle klimatyczne zabudowania mieszkalne z czerwonej cegły.