Ogólne

Sołtys: Wioleta Chmura

Rada Sołecka:


Górski Leszek
Matysek Emilia
Jedwabnik Sławomir
Loryńska Magdalena