Od powstania gminy

25 LAT SMĘTOWSKIEJ DEMOKRACJI

KADENCJA 1990 – 1994

Wójt Gminy Smętowo Graniczne – Jerzy Zieliński
Zarząd Gminy:
 • Przewodniczący – Jerzy Zieliński
 • Stanisław Ciesielski
 • Kazimierz Gniewkowski
 • Jurand Kolaska
 • Barbara Wawrzonkowska
Skład Rady Gminy:
 • Zenon Chrzanowski
 • Józef Cichowicz
 • Stanisław Ciesielski ( od 29.11.1991r. przew. RG)
 • Benedykt Czajka
 • Józef Gardzielewski
 • Kazimierz Gniewkowski
 • Waldemar Hałas
 • Józef Homa
 • Jurand Kolaska
 • Andrzej Kowalski
 • Roman Ossowski
 • Piotr Piekarski
 • Janusz Ryś
 • Józef Sowiński
 • Brunon Szczepański
 • Roman Świderski
 • Barbara Wawrzonkowska
KADENCJA 1994 – 1998

Wójt Gminy Smętowo Graniczne – Jerzy Zieliński

Zarząd Gminy:
 • Przewodniczący – Jerzy Zieliński
 • Jurand Kolaska
 • Władysław Chrzonowski
 • Jerzy Komorowski
 • Czesław Woźniczka
Skład Rady Gminy:
Stanisław Zając – przew. RG
 • Irena Wroniak – z-ca przew. RG
 • Józef Gardzielewski
 • Roman Świderski
 • Stanisław Kinder
 • Jurand Kolaska
 • Tadeusz Piotrowski
 • Teodor Kalinowski
 • Ewa Przybysz
 • Henryk Jabłoński
 • Kazimierz Gniewkowski
 • Waldemar Hałas
 • Marian Gawryjałek
 • Władysław Chrzonowski
 • Jerzy Komorowski
 • Józef Guz
 • Czesław Woźniczka
 • Zbigniew Żurawski
KADENCJA 1998 – 2002

Wójt Gminy Smętowo Graniczne – Teodor Kalinowski

Zarząd Gminy:
 • Przewodniczący – Teodor Kalinowski
 • Urszula Dejna
 • Józef Guz
 • Barbara Galant
 • Jerzy Siemaszko
 • Barbara Wawrzonkowska
Skład Rady Gminy:
 • Stanisław Zając – przew. RG
 • Irena Wroniak – z-ca przew. RG
 • Zenon Chrzanowski
 • Henryk Chyła
 • Sławomira Drahim
 • Barbara Galant
 • Wanda Gniewkowska
 • Teodor Kalinowski
 • Józef Guz
 • Jerzy Komorwski
 • Jan Kurek
 • Zygmunt Mazur
 • Wiesław Ołowski
 • Ewa Przybysz
 • Jerzy Siemaszko
 • Roman Świderski
 • Barbara Wawrzonkowska
 • Andrzej Włodarczak
KADENCJA 2002 – 2006

Wójt Gminy Smętowo Graniczne – Jerzy Zieliński

Skład Rady Gminy:
 • Wiesław Ołowski – przew. RG
 • Stanisław Zając – z- ca przew. RG
 • Edmund Chyła
 • Renata Dąbrowska
 • Wanda Gniewkowska
 • Franciszek Gniewkowski – po rezygnacji do RG wstąpił Artur Rękiewicz
 • Elżbieta Gromowska
 • Jerzy Kwiatkowski
 • Stanisław Labon
 • Zgmunt Mazur
 • Elżbieta Pietrasiak
 • Piotr Muszyński
 • Roman Świderski
 • Wiesław Ufniarz
 • Barbara Wawrzonkowska
KADENCJA 2006 – 2010

Wójt Gminy Smętowo Graniczne – Zofia Kirszenstein

Skład Rady Gminy:
 • Jan Kulczyński – przew. RG
 • Elżbieta Pietrasiak– z- ca przew. RG
 • Szymon Aposotołowicz
 • Wanda Gniewkowska
 • Janusz Kosieniak
 • Irena Kozłowska
 • Jerzy Kwiatkowski
 • Stanisław Labon
 • Bogumił Legawiec - po rezygnacji do RG wstąpił Jarosław Szałajda ( od IV 2009r.)
 • Michał Mazur
 • Elżbieta Motykowska
 • Piotr Muszyński
 • Mieczysław Soboń – po śmierci Radnego w VIII 2008r. do RG wstąpiła Danuta Chyła ( 14.12.2008r.)
 • Roman Świderski
 • Wiesław Ufniarz
KADENCJA 2010 – 2014

Wójt Gminy Smętowo Graniczne – Zofia Kirszenstein
Z-ca Wójta Gminy Smętowo Graniczne – Sławomir Głąb  - rezygnacja 01.08.2012r.

Skład Rady Gminy:
Elżbieta Motykowska – przew. RG
 • Tadeusz Wojtaś– z- ca przew. RG
 • Tomasz Bobkowski
 • Danuta Chyła
 • Mariusz Damrath
 • Sławomira Drahim
 • Sławomir Głąb – rezygnacja 18.02.2011r.
 • Janusz Kosieniak
 • Jerzy Kwiatkowski
 • Bożena Mirota
 • Piotr Musyzński
 • Jan Pałubicki
 • Roman Świderski
 • Wiesław Ufniarz
 • Krzysztof Żurawski
 • Roman Guzmann

KADENCJA 2014 – 2018

Wójt Gminy Smętowo Graniczne – Anita Galant
Z-ca Wójta Gminy Smętowo Graniczne – Jerzy Scharmach

Skład Rady Gminy:
 • Beata Piontek  - przew. RG
 • Dariusz Gełdon – z-ca przew. RG
 • Grzegorz Błażek
 • Danuta Chyła
 • Piotr Gajewski
 • Alicja Glinkowska
 • Jarosław Krzyżanowski
 • Tomasz Landowski
 • Stanisław Labon
 • Renata Kujawska
 • Bożena Mirota
 • Barbara Szczygieł
 • Iwona Świderska
 • Katarzyna Wolska
 • Przemysław Wełnowski